Lai noteiktu precīzu cenu - rakstiet uz e-pastu visi izmēri instrumenta

        (sūtiet foto instrumenta)