top of page

                   Cienījamie apmeklētaji !
Produkta cena ir atkarīga no parametriem.
Lai norāditu precīzu cenu ir svarigi, lai jūs norāditu izmēru produkta iekšējais (d), Ārējais (D), precu kods.

         Уважаемые посетители !

Цена товара зависит от параметров. Для точной цены, указывайте нужные для Вас размеры (d), (D), код товара! 

bottom of page