top of page

                   Cienījamie apmeklētaji !
Produkta cena ir atkarīga no parametriem.
Lai norāditu precīzu cenu ir svarigi, lai jūs norāditu izmēru produkta iekšējais (d), Ārējais (D), precu kods.

         Уважаемые посетители !
Цена товара зависит от параметров. Для точной цены, указывайте нужные для Вас размеры (d), (D), код товара! 

Asināšana un restaurācija

Zāģripu ar cietkausējuma (HW) plāksnītēm asināšana un restaurācija, frēznažu un frēžu asināšana un restaurācija, metāla ruļļi  asināšana, Dimanta (PCD) instrumentu asināšana, Spirālfrēžu asināšana un atjaunošana, Kāta frēžu asināšana, Profilēšanas nažu asināšana, Plakano nažu asināšana, Urbju asināšana.

zatochniy_stanok2.jpg
bottom of page